İstihdam Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; halkla ilişkiler, reklam ve iletişim yönetiminin gücünün bilincinde olan, bu gücü sosyal sorumluluk sınırları içinde kullanmak gerektiğine inanan profesyonel işgücünü, halkla ilişkiler, reklam ve iletişim sektörüne kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca etik değerlere bağlı, bugünü sorgulayan gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm mezunlarından; kamu kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde ve sivil toplum kuruluşlarında iletişimle ilgili sorunları çözümlemeleri, bu sorunlara işlevsel çözümler üretmeleri, çözüme yönelik uygun ortamlar geliştirmeleri, geliştirdikleri iletişim stratejilerini uygulamaları ve uygulamaların etkililik ve verimliliğini değerlendirmeleri beklenmektedir.

 

Türkçe