Program Profili

Gelişen toplum düzeni içerisinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan iletişim güçlüklerinin ortaya çıkması ve bu problemleri ortadan kaldırmaya yönelik çabalar halkla ilişkilerin gelişmesini ve bir meslek haline gelmesini sağlamıştır. Kurumlarla hedef kitleler arasında karşılıklı anlayış içerisinde olumlu ilişkiler oluşturmaya ve bunu sürdürmeye yönelik planlı iletişim çabası olan halkla ilişkilerin temeli iletişim bilimine dayanır.

Kurumsal anlamda halkla ilişkiler yaptığı çalışmalarla toplumu aydınlatmayı,  bir kurum kimliği oluşturarak bunu hedef kitlesine yansıtmayı, halkla bilgi alışverişinde bulunarak işbirliği içinde olmayı ve işlerin daha kolay yürütülebilmesini sağlamayı, toplumsal sosyal sorumluluk bilincine varmayı ve toplumda da bu bilince ulaşmayı amaçlamaktadır. Günümüzde de çeşitli kamu ve özel kurumlarda halkla ilişkilerin öneminin farkına varılmaya başlanması sektörde uzman kişilerin ihtiyacını artırmıştır. Bu alanda eğitim veren iletişim fakültelerinin ilgili bölümleri gerekli iş gücü için donanımlı bireyler yetiştirmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde, özellikle son yıllarda baş döndürücü gelişme ve ilerlemelerin kaydedildiği medya sektörünün yanı sıra iletişim yönetimi, pazarlama, reklamcılık ve yönetim danışmanlığı gibi alanlarda kalifiye iş gücünün sağlanması amacına yönelik çalışmalarda bulunulmaktadır. Bu bölümde, başta kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iletişim derslerinin yanı sıra reklamcılık, insan ilişkileri, psikoloji ve sosyoloji derslerine yoğunlukla yer verilmektedir. Teorik verilen bilgilerin yanında uygulama dersleri bireylerin mesleğe ısınmalarını sağlamaktadır. Bununla birlikte bitirme projeleri ve sağlanan staj olanakları halkla ilişkilerin daha iyi anlaşılmasını ve iş yaşamında yaşanan sorunları görüp bunlarla baş edebilmelerini öngörmüştür.

2009-2010 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan bölümde, başta kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iletişim derslerinin yanı sıra reklâmcılık, insan ilişkileri, psikoloji ve sosyoloji derslerine yoğunlukla yer verilmektedir. Teorik ve pratik uygulamalar açısından İletişim Fakültesi’ne bağlı Fırat Üniversitesi Radyo ve Televizyon’u ve tüm gün açık tutulan bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.

 

Türkçe