Koordinatörlükler

Bölüm öğrencileri aşağıdaki konularla ilgili gerekli bilgi ve evrakları, yanlarında belirtilmiş olan sorumlulardan temin edebilirler.

Erasmus & Farabi Koordinatörlüğü: Arş. Gör. Dr. Deniz ÖZER

Staj Koordinatörlüğü:

 

Türkçe